Přihláška

 vůli stát se členem vyjádří obec schválením členství zastupitelstvem obce a podáním písemné přihlášky.

  • nově vstupující obce do SOM JM platí vstupní poplatek ve výši 1,- Kč na obyvatele
  • roční členský poplatek činí 1,- Kč na obyvatele

o členství obce v SOM JM rozhoduje správní rada SOM JM.

Přihláška do SOM JM :
formulář pro vyplnění v MS Word:

ke stažení

formulář pro vyplnění strojem či rukou:

ke stažení