Základní dokumenty SOM JM


SOM JM vyvíjí svou činnost na základě schválených dokumentů:

  • Stanovy SOM JM: Zde
  • Organizační řád SOM JM: Zde
  • Jednací řád valné hromady: Zde
  • Členství v SOM JM: Zde.