Zasedání Valné hromady SOM JM

25.02.2016 07:56
Zasedání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy se uskuteční ve čtvrtek 17. března 2016 od 09:45 hod. v Hodoníně, Městský úřad, 2. budova, Národní třída 25, velká zasedací místnost.
 
Návrh programu zasedání:
1. Zahájení
2. Informace o stavu členské základny
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 19. 3. 2015
4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 19. 3. 2016
5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 19. 3. 2016
6. Volba nových členů SR a DR SOM JM
7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2015
8. Zaměření SOM JM na rok 2016
9. Rozpočet SOM JM na rok 2016
10. Diskuse 
11. Přijetí usnesení Valné hromady SOM JM 
12. Různé
13. Závěr
 
Potvrzení účasti na jednání, prosíme, nejpozději do 9. 3. 2016!
Zpět