Zasedání Valné hromady SOM JM

23.02.2015 14:13

Zasedání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy se uskuteční ve čtvrtek 19. března 2015 od 09:45 hod. v Hodoníně, Městský úřad, 2. budova, Národní třída 25, velká zasedací místnost.

Návrh programu zasedání:
1. Zahájení
2. Informace o stavu členské základny
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 27. 3. 2014
4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 27. 3. 2014
5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 27. 3. 2014
6. Volba nových členů SR a DR SOM JM
7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2014
8. Zaměření SOM JM na rok 2015
9. Rozpočet SOM JM na rok 2015
10. Diskuse 
11. Přijetí usnesení Valné hromady SOM JM 
12. Různé
13. Závěr

Potvrzení účasti na jednání, prosíme, nejpozději do 9. 3. 2015!

Dříve avizované místo konání - Masarykovo nám. 1, neplatí!

Zpět