Zasedání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy

13.02.2017 10:50

Zasedání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy se uskuteční ve čtvrtek  9. března 2017 od 09:45 hod. v Hodoníně na Městském úřadu.

Návrh programu zasedání:

 1. Zahájení

 2. Informace o stavu členské základny

 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 17. 3. 2016

 4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 17. 3. 2016

 5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 17. 3. 2016

 6. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2016

 7. Zaměření SOM JM na rok 2017

 8. Rozpočet SOM JM na rok 2017

 9. Diskuse

10. Přijetí usnesení Valné hromady SOM JM

11. Různé

12. Závěr

 

Potvrzení účasti na jednání, prosíme, nejpozději do 2. 3. 2017!

Zpět