Wifi4EU - 1. termín sběru žádostí

12.04.2018 10:29

První výzvy k předkládání žádostí se mohou za obce zúčastnit pouze obce samotné (nebo rovnocenné subjekty místní správy) nebo jejich sdružení – příjemci poukázek jsou pak jednotlivé obce. V případě technických problémů při zadávání názvu obce doporučuji kontrolu seznamu způsobilých subjektů, objevují se případy, kdy chybí část diakritiky názvu obce (v příloze).

Každá obec smí v průběhu celého trvání využít pouze jednu poukázku. Obec, která byla vybrána a byla jí udělena poukázka v jedné výzvě, se tak dalších výzev účastnit nemůže.

Podání žádosti probíhá dvoufázově. Nejprve se obec musí zaregistrovat na portálu www.wifi4eu.eu. Registrace spočívá ve vyplnění jednoduchého formuláře. K registraci bude obec potřebovat účet u služby „EU-Login“ k ověření identity. Zaregistrovat se dá již před zahájením sběru žádostí. Druhou fází je podání samotné žádosti po zahájení výzvy. Podání žádosti spočívá v kliknutí na tlačítko „Odeslat žádost“ na stránce „Moje žádost“.

Žádost o poukázku se podává po zahájení samotné výzvy. Podání se provádí kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

1. termín sběru žádostí bude zahájen 15. 5. 2018, ve 13 hod (CET). Poukázky budou rozdělovány na principu „kdo dřív přijde“ – je tedy nutné podat žádost o poukázku co nejdříve po zahájení sběru žádostí! Další termíny budou zveřejňovány na portálu wifi4eu.

Vybrány budou ty obce, které podají žádost dříve (rozhodující bude datum a čas podání ŽÁDOSTI, nikoli registrace). V rámci první výzvy obdrží každý členský stát minimálně 15 poukázek. Počet poukázek pro žádnou zemi nepřesáhne 8 % celkového rozpočtu výzvy.

Co dělat po obdržení poukázky, na co vše se dá použít, jak spolupracovat s dodavatelem, jaké budou parametry sítě apod. v otázkách a odpovědích v CZ zde:   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-otazky-odpovedi  

 

Zpět