Valná hromada SOM JM - krátká zpráva

20.03.2015 08:31

Dne 19. 3. 2015 se zúčastnil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Roman Celý jednání Valné hromady (VH) Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) v Hodoníně.  

SOM JM sdružuje 63 obcí a jednu právnickou osobu reprezentující cca 640 tis. obyvatel. SOM JM je důležitým sociálním partnerem Jihomoravského kraje, se kterým má podepsanou Rámcovou smlouvu. Valná hromada projednala zaměření Sdružení na rok 2015 a schválila hospodaření Sdružení v loňském roce a rozpočet na rok 2015. V návaznosti na loňské komunální volby také schválila personální změny v orgánech Sdružení. VH se přihlásila k aktivní spolupráci s JMK na realizaci strategických dokumentů kraje jakož i důležitých regionálních projektů, jako např. Morava napoleonská. 

Náměstek Celý ocenil práci Sdružení a ukázal možné směry spolupráce s krajem v oblasti životního prostředí, rozvoje malého podnikání a přeshraniční spolupráce. Také poukázal na výbornou spolupráci mezi SOM JM a Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a vyzdvihl užitečnost Grantového kalendáře pro čerpání dotací pro municipální sféru Jihomoravského kraje.

Zpět