Tisková zpráva z jednání Valné hromady SOM JM

16.03.2018 11:23

Dne 15. 3. 2018 se v Hodoníně sešla Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM). SOM JM sdružuje 67 obcí z regionu a poskytuje platformu pro cca 630 tis. obyvatel. 

Na jednání zvedli zástupci obcí některé vážné problémy, se kterými se samospráva potýká, jako jsou financování sociálních služeb, problematické vztahy obcí se Státním pozemkovým úřadem, resp. Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), ale i aktuální záležitosti týkající se např. financování školství, GDPR, zákona o střetu zájmů, rušení poboček ČP apod. Valná hromada se solidárně připojila k výzvě části obcí z „Horňácka“ týkající se problémové těžby štěrkopísku v lokalitě Moravský Písek.

Zpět