Tisková zpráva z jednání Valné hromady SOM JM

09.03.2017 14:33
V zasedací místnosti zastupitelstva města v Hodoníně probíhá zasedání Valné hromady Sdružení obci a měst Jižní Moravy. 
Valná hromada přivítala na úvod předsedu SMO ČR Františka Lukla, se kterým projednala možnosti a témata společně činnosti sdružení i svazu. 
VH uložila orgánům SOM další spolupráci s JmK a SMO ČR z úrovně seriózního partnera, realizovat pokračování FMP v programovém období 2014-2020, aktivně profilovat SOM JmK v oblasti regionálních vztahů, realizovat aktivity v implementaci dokumentů pro využití Kohezní politiky na území JmK v období 2014-2020, jednat s JmK o financování sociálních služeb, řešit pravidla pozemkových úprav a vztah obcí k ÚZSVM včetně řešení převodu pozemků ze státu na obce, aktivně se účastnit na jednáních komisí Rady JmK, podílet se na řešení oprav silnic II. a III. kategorie jakož i místních komunikací.

Dne 9. 3. 2017 od 10 hod. proběhlo v Hodoníně v zasedací místnosti Zastupitelstva města jednání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy .

Valná hromada na úvod přivítala předsedu SMO ČR Mgr. Františka Lukla, se kterým projednala možnosti a témata společné činnosti Sdružení i Svazu. 

VH SOM JM uložila orgánům SOM JM prohloubit spolupráci s Jihomoravským krajem a SMO ČR z úrovně seriózního partnera, realizovat pokračování FMP v programovém období 2014 - 2020, aktivně profilovat SOM JM v oblasti regionálních vztahů, realizovat aktivity v implementaci dokumentů pro využití Kohezní politiky na území JmK v období 2014 - 2020, jednat s Jihomoravským krajem o financování sociálních služeb, řešit pravidla pozemkových úprav a vztah obcí k ÚZSVM včetně řešení převodu pozemků ze státu na obce, aktivně se účastnit jednání Komisí Rady JMK, podílet se na řešení oprav silnic II. a III. kategorie, jakož i místních komunikací.

 

Zpět