Strategie pro nové programovací období 2014 - 2020

15.10.2011 14:00

Strategie pro nové programovací období 2014 - 2020. SOM JM se jako partner Úřadu regionální rady regionu NUTS II Jihovýchod podílí na přípravě této strategie. Pro obce nad 500 obyvatel je připraven krátký dotazník, který by měl reflektovat názory na zaměření a fungování kohezní politiky po roce 2013. Dotazník naleznete na https://www.jihovychod.cz/cs/rack/dotaznik. Žádost ředitelky URR o spolupráci v této věci je možno shlédnout >  zde  <.

Zpět