Seminář Šetrné osvětlení

16.10.2019 08:59

Sdružení obcí a měst jižní Moravy ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno zorganizovalo seminář Šetrné osvětlení. V úterý 15. října 2019 se na brněnské hvězdárně sešlo 28 účastníků zajímajících se o rekonstrukci veřejného osvětlení moderním směrem šetrného provozu.

Úvodní slovo semináře obstaral ředitel místní hvězdárny a senátor Parlamentu ČR, pan Dušek. Důraz v první sekci příspěvků byl kladen na investičně šetrné rekonstrukce díky dotační podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Za MPO vystoupila paní Dulavová z odd. programů na podporu úspor a se specializací na veřejné osvětlení, za MŽP potom náměstek ministra pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů, pan Smrž, a ředitel odboru řízení Národních programů, pan Hrbek. Části věnované provozní, biologické a environmentální šetrnosti veřejného osvětlení dominovaly kromě plodné diskuze zúčastněných 4 odborné příspěvky pánů Baxanta, Medřického, Svobody a Gaevského.

Potenciál obecně šetrného osvětlení se protíná s aktuálními environmentálními výzvami nejen úsporami energie, ale také respektem k okolní přírodě a vůči vlastnímu zdraví. Pro obecní samosprávy věc tak samozřejmá, jako je veřejné osvětlení, v kontextu moderní doby přímo zapadá do konceptu smart regionu. Ten je definován malými rozvojovými projekty chytrých řešení především v menších obcích regionu a je aktuálně rovněž podporován Jihomoravským krajem. Program SMART JMK realizuje Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a aktivně přispívá k progresu chytrých projektových záměrů v obcích.

Více informací naleznete na webu programu www.smart-jmk.cz, prezentace ze semináře pak konkrétně ke stažení zde: www.smart-jmk.cz/informace/archiv/.

Zpět