Seminář pro žadatele FMP CZ - SK ke 2. a 3. výzvě v Brně

30.11.2018 08:58

Dne 5. 12. 2018 od 10:00 hodin proběhne v Brně seminář pro žadatele k vyhlášené 2. výzvě a 3. výzvě na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek na malý projekt v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A SK – CZ, který pořádá Region Bílé Karpaty.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce nebo na webových stránkách www.regionbilekarpaty.cz.

Zpět