Seminář 24.2.2015 k ekonomice hospodaření v lesích

22.01.2015 14:56
Seminář   ve Ždˇáru nad Sázavou pořádaný Českou lesnickou společností. Témata jsou zvyšování finanční výnosovosti a rentability obhospodařování lesních majetků z pohledu vlastníků i správců lesa, aktuální problematika objektivního hodnocení ekonomické stránky obhospodařování lesa a zkušenosti zástupců vybraných subjektů v lesním hospodářství a v dřevozpracujícím průmyslu. Pozvánka k účasti s programem ke stažení zde.
Zpět