Sekretariát SOM JM hledá, jak ulehčit život starostkám a starostům

17.12.2019 14:21

Systém CRSiS eviduje veřejně dostupné informace o podnikatelských subjektech v ČR podílejících se na realizaci veřejných zakázek. Nabízí možnost vyhledat a ověřit historii realizací referencí dodavatelů veřejných zakázek, kompletní informace o všech realizacích, včetně kontaktu na příslušné zadavatele, informace o zpracovateli projektové dokumentace, hodnotě veřejné zakázky a mnoho dalších informací.

To vše včetně dat, které v jiných systémech nejsou databázovány, protože existují pouze ve strojově nečitelných či obtížně čitelných formátech (např. scany smluv či dodatků ke smlouvám). Díky tomu umožňuje systém CRSiS získat kompletní informace nejen o potenciálních uchazečích o veřejnou zakázku, ale i o dalších dotčených subjektech, jakými jsou projektanti nebo administrátoři.

S CRSiS lze získat dokonalý přehled nejen o nových výběrových řízeních, výzvách dotačních titulů, schválených žádostech, zveřejněných smlouvách, ale i kompletní portfolio dat vztažných k účastníkům daného procesu v kategoriích zadavatel, administrátor, zpracovatel PD, dodavatel, a to včetně historie realizací VZ.

CRSiS se vyznačuje vysokým komfortem pro uživatele, na jehož znalosti díky intuitivnímu ovládání neklade další nároky, a nulovými provozními náklady. Vyjma připojení na internet není třeba žádného nového softwarového či hardwarového vybavení. Více informací naleznete na https://www.crsis.eu/

Zpět