Prosba o doplnění sbírky publikací obcí SOM JM

20.04.2018 12:44

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

na základě usnesení z Valné hromady SOM JM v březnu 2018 a Smlouvy o partnerství mezi SOM JM a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně (KJM) bychom Vás chtěli požádat o doplnění Sbírky publikací obcí SOM JM, která byla slavnostně předána v prosinci 2017 ředitelce KJM k účelu prezentace těchto publikací veřejnosti a propagaci jednotlivých obcí.

Uvítali bychom, kdyby jste Vy, kteří jste již jeden výtisk zaslali, nám mohli poskytnou ještě jeden. Paní ředitelka KJM Ing. Nivnická navrhla, že by bylo dobré jeden výtisk archivovat a druhý vystavit a dát k dispozici na výpůjčku.

Také bychom rádi poprosili Vás, kteří prozatím žádnou publikaci nezaslali, zda byste byli tak laskaví a dva výtisky Vámi vybrané publikace o Vaší obci mohli tomuto projektu věnovat.

Hodláme vytvořit ucelenou sbírku publikací všech členských obcí SOM JM s možností přidružit k této sbírce další publikace o obcích z celého JMK. Mohl by tak vzniknout unikátní komplexní soubor knih/publikací o obcích jižní Moravy.

Publikace můžete zasílat na adresu sekretariátu SOM JM, tj. na RRA JM, Královopolská 3052/139, 612 00 Brno.

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost.

Tým sekretariátu SOM JM

Zpět