Program zasedání Valné hromady SOM JM

27.02.2014 07:14

Zasedání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy se uskuteční ve čtvrtek 27. března 2014 od 09:45 hod. v Břeclavi, Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 3, velká zasedací místnost, dveře č. 112.

Návrh programu zasedání:
1. Zahájení
2. Informace o stavu členské základny
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 21. 3. 2013
4. Zpráva o činnosti SR SOM JM za období od zasedání VH 21. 3. 2013
5. Zpráva o činnosti DR SOM JM za období od zasedání VH 21. 3. 2013
6. Volba nových členů SR a DR SOM JM
7. Plnění rozpočtu SOM JM za rok 2013
8. Zaměření SOM JM na rok 2014
9. Rozpočet SOM JM na rok 2014
10. Problematika Komplexních pozemkových úprav - Ing. Jan Ševčík, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro JMK
11. Diskuse
12. Přijetí usnesení Valné hromady SOM JM
13. Různé
14. Závěr

Zpět