Pozvánka na konferenci „Bezpečné město – Vaše město“

21.05.2015 13:50

Dne 23. 6. 2015 se uskuteční konference "Bezpečné město - Vaše město" v hotelu Voroněž v Brně.

Program konference bude rozdělen celkem do tří částí s odbornými přednáškami doplněných případovými studiemi a ukázkami dobré praxe úspěšně realizovaných projektů. Důraz je kladen především na širokou diskuzi všech zúčastněných.
 
Hlavní témata přednášek:
• Nové technologie a trendy pro zvýšení bezpečnosti na silnici a železnici
• Dotační tituly a další finanční zdroje využitelné pro rozvoj dopravní infrastruktury
• Jak stanovit dostatečnou kapacitu křižovatek a kruhových objezdů
• Řešení parkování ve městech
• Kamerové systémy a jejich význam pro bezpečnost ve městech a obcích
• Zklidnění dopravy, ochrana účastníků silničního provozu
• Prevence kriminality, boj proti hazardu
• Rizikové faktory sociálního vyloučení
 
Pozvánku naleznete zde.
 
Přihlášky vyřizuje: 
Ivana Procházková
produkce a marketing
 
tel. 542 425 231 | GSM 725 893 273

 

Zpět