Konference k budoucí podobě FMP

02.03.2012 00:00

Dne 2. března 2012 se uskutečnilo v Břeclavi-Poštorné setkání se zástupci Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj a řídících orgánů programu přeshraniční spolupráce Rakousko- Česká republika na téma budoucnost malých projektů česko-rakouské spolupráce. Na tomto setkání byly prezentovány výsledky průzkumu provedeného v loňském roce v Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku a proběhla diskuse nad současnou a budoucí podobou Fondu malých projektů. Pozvánka ke stažení  >  zde  <

Zpět