Kampaň "Stromy svobody 1918-2018" pořádaná Nadací Partnerství

23.03.2018 08:12

Smyslem kampaně Stromy svobody 1918-2018 je navázat na historické kořeny naší demokracie na místní úrovni, připomenout osobnosti, příběhy a činy tisíců místních občanů, kteří se zasloužili o budování svobodného státu a jeho demokratických institucí. Ale zejména povzbudit dnešní generaci, aby se zajímala o svoje kořeny a vytvářela nové tradice spojené s kultivací svého bydliště, fyzickou i duchovní. 

Výsadba Lip svobody a dalších Stromů svobody byla vždy spojena se zlomovým obdobím v historii samostatného československého státu. Po sto letech od vzniku ČSR se v jednom takovém období nacházíme. A proto je tu kampaň Stromy svobody. 

V této souvislosti Vás odkazujeme na stránky kampaně www.stromysvobody.cz.

Registrovat lze:

V mapování Nadace překročila 1 000 zmapovaných Stromů. Jedná se o stromy ze všech míst České republiky a několik i ze zahraničí. V souvislosti s Vašimi aktivitami případně včetně přeshraniční spolupráce by uvítali Vaši pomoc s propagací kampaně a hledání příběhů Stromů svobody.

Podrobné informace ke kampani Stromy svobody 1918-2018 Vám poskytne:

Vladana Procházková
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno
www.nadacepartnerstvi.cz, www.stromysvobody.cz
e-mail: stromysvobody@nap.cz, tel.: (+420) 515 903 125

 

Zpět