INFORMACE K 9. UZÁVĚRCE FMP 18.3.2020 - V DOBĚ STAVU NOUZE V ČR

16.03.2020 11:13

Vážení žadatelé,

1. vzhledem k nouzovému stavu a karanténě v ČR je možné v tomto kole FMP využít i následující možnosti podání žádosti do FMP: 

  • Žadatel odešle podepsanou žádost a příslušné podepsané přílohy v pdf e-mailem, datum doručení této žádosti je rozhodné pro určení pořadí a registrační čísla žádostí v 9. kole​.
  • Žadatel odešle 2 originály žádosti a jejích příloh poštou na adresu RRAJM, tato pošta bude odeslána nejpozději 18. 3. 2020.

2. vzhledem k současnému stavu nouze, kdy není možné vycestovat do Rakouska a naopak přicestovat do ČR, nemohou žadatelé, kteří to dosud nestihli, zajistit požadovaný podpis partnera na originál žádosti FMP podané v 9. kole. V tom případě je možné, aby partner podpis naskenoval a zaslal ho žadateli e-mailem. Při kontrole formálních náležitostí bude toto Správci FMP tolerováno. Stejný postup bude zachován u prokázání přípravné schůzky, u které žadatel doloží e-mailovou korespondenci mezi ním a partnerem a zápis o rozdělení rolí v projektu pořízený žadatelem.

Na jednání RMV bude pro žádosti podané v 9. kole schváleno, že žadatel, který nedoložil originál žádosti podepsaný partnerem z důvodu vyhlášeného stavu nouze, tak musí učinit do doby podpisu Smlouvy o financování s hlavním partnerem Jihočeská Silva Nortica, jinak bude schválení žádosti neplatné.

 

 

Zpět