EUREGIO City.net

04.06.2009 00:00

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy připravila ve spolupráci s Weinviertelmanagementem projekt s názvem EUREGIO City.net, který by měl podporovat města z jihu Moravy v navazování a upevňování vazeb s městy z rakouského Weinviertelu. Cílem tohoto přeshraničního projektu, který je podpořen z Evropské unie v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, je napomáhat k rozvoji spolupráce v hospodářské, sociální a kulturní oblasti a také podporovat profilování měst ve společném česko-rakouském příhraničním regionu. Projekt nabízí nejen možnost výměny zkušeností při společných setkáních se zástupci rakouských měst, ale také umožňuje městům prezentovat své zajímavosti a svůj potenciál za hranicemi např. formou putovní výstavy. Více informací o projektu včetně přihlášky najdete na https://www.euregio-city.net/?lang=cs

Zpět