Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Sdružení obcí a měst jižní Moravy (dále SOM JM) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jižní Moravy. Jeho zakladatelé jsou k založení vedeni myšlenkou, že jižní Morava je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na jižní Moravě, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita jižní Moravy jako celku.

Sdružení obcí a měst jižní Moravy je partnerem orgánů státní správy a samosprávy pro regionální rozvoj, zejména:

 • Jihomoravský kraj
 • Krajská hospodářská komora jižní Moravy
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR

SOM JM je střechová instituce pro sběr a rozpracování podnětů v oblasti regionálního rozvoje a vnějších vztahů v koordinaci s Jihomoravským krajem.

SOM JM má zavedené mechanismy fungování, má vytvořenou fungující strukturu reprezentující více než 650 tis. obyvatel na jižní Moravě a opírá se o zázemí RRA JM.

SOM JM nabízí obcím:

 • možnost podílet se na rozvoji regionu jižní Moravy vstupem do SOM JM
 • komplexní služby při řešení individuálních projektů obcí a mikroregionů
 • informační a poradenské zázemí v oblasti dotačních titulů a grantů
 • ekonomické poradenství (studie proveditelnosti, poradenství o dotacích rozvojové strategie)
 • podpora investorů a místních dodavatelů
 • marketingové služby
 • zapojení do projektů přeshraniční spolupráce s Rakouskem i Slovenskem
 

 

___________________________________________________________________

počet návštěv

Aktuality

Seminář 24.2.2015 k ekonomice hospodaření v lesích

22.01.2015 14:56
Seminář   ve Ždˇáru nad Sázavou pořádaný Českou lesnickou společností. Témata jsou...

Světlo nejen pro Brno - nový termín konference 27.1.2015

08.01.2015 08:57
Vážení zástupci obcí a měst, Sdružení obcí a měst jižní Moravy si Vás dovoluje pozvat...

Pozvánka na seminář: Strukturální fondy-(ne)využitá podpora?

03.12.2014 14:56
Informační středisko EUROPE DIRECT  ve spolupráci s EUROCENTREM BRNO si Vás dovolují pozvat...

POZOR ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ - Konference "Světlo nejen pro Brno"

03.11.2014 12:54
Z technicko - organizačních důvodů se termín konference přesouvá na 27. 1....

Konference Světlo nejen pro Brno - 6. 11. 2014

16.10.2014 13:46
Vážení zástupci obcí a měst, jménem Sdružení obcí a měst jižní Moravy si Vás dovolujeme pozvat...

Konference časopisu Smart Cities pro zástupce obcí a měst

28.04.2014 07:22
Vážení členové SOM JM, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o konání následující akce pro...

Program zasedání Valné hromady SOM JM

27.02.2014 07:14
Zasedání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy se uskuteční ve čtvrtek 27. března 2014 od...