Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Sdružení obcí a měst jižní Moravy (dále SOM JM) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jižní Moravy. Jeho zakladatelé jsou k založení vedeni myšlenkou, že jižní Morava je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na jižní Moravě, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita jižní Moravy jako celku.

Sdružení obcí a měst jižní Moravy je partnerem orgánů státní správy a samosprávy pro regionální rozvoj, zejména:

 • Jihomoravský kraj
 • Krajská hospodářská komora jižní Moravy
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR

SOM JM je střechová instituce pro sběr a rozpracování podnětů v oblasti regionálního rozvoje a vnějších vztahů v koordinaci s Jihomoravským krajem.

SOM JM má zavedené mechanismy fungování, má vytvořenou fungující strukturu reprezentující více než 650 tis. obyvatel na jižní Moravě a opírá se o zázemí RRA JM.

SOM JM nabízí obcím:

 • možnost podílet se na rozvoji regionu jižní Moravy vstupem do SOM JM
 • komplexní služby při řešení individuálních projektů obcí a mikroregionů
 • informační a poradenské zázemí v oblasti dotačních titulů a grantů
 • ekonomické poradenství (studie proveditelnosti, poradenství o dotacích rozvojové strategie)
 • podpora investorů a místních dodavatelů
 • marketingové služby
 • zapojení do projektů přeshraniční spolupráce s Rakouskem i Slovenskem
 

 

___________________________________________________________________

počet návštěv

Aktuality

Zasedání Valné hromady SOM JM

25.02.2016 07:56
Zasedání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy se uskuteční ve čtvrtek 17. března 2016...

Příprava na výstavu obrazů malířky Jarmily Lorencové

01.06.2015 14:17
V souvislosti s připravovanou výstavou Jarmily Lorencové, známé brněnské rodačky, si dovolujeme...

Pozvánka na konferenci „Bezpečné město – Vaše město“

21.05.2015 13:50
Dne 23. 6. 2015 se uskuteční konference "Bezpečné město - Vaše město" v hotelu Voroněž v...

Pozvánka na odbornou konferenci „Správnou nohou do nového volebního období“

14.04.2015 09:01
Dne 28. dubna 2015 se uskuteční odborná konference „Správnou nohou do nového...

Valná hromada SOM JM - krátká zpráva

20.03.2015 08:31
Dne 19. 3. 2015 se zúčastnil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Roman Celý jednání Valné...

Zasedání Valné hromady SOM JM

23.02.2015 14:13
Zasedání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy se uskuteční ve čtvrtek 19....

Prezentace z konference Světlo nejen pro Brno (27. 1. 2015)

03.02.2015 13:20
Vážení zástupci obcí a měst jižní Moravy, níže si můžete stáhnout prezentace z konference Světlo...