Obnovení aktivit Euroregionu

Dne 18. 6. 2021 se uskutečnilo pracovní jednání mezi zástupci Dolního Rakouska a Sdružení obcí a měst jižní Moravy v záležitosti obnovení aktivit euroregionu Pomoraví (EUPO).

Za dolnorakouskou stranu prezentoval názory a komentáře předseda zemského parlamentu Dolního Rakouska Mgr. Karl Wilfing a Hermann Hansy, zástupce regionu Marchfeld (oba zástupci byli u vzniku EUPO v roce 1999). Ze strany jižní Moravy byli na schůzce Mgr. Miroslav Ondruš a Vladimír Gašpar, pověřený realizací projektu EUPO (jihomoravští zástupci při vzniku EUPO). K. Wilfing velmi uvítal ideu obnovení EUPO, ocenil, že JMK přichází s iniciativou obnovení EUPO a hlavně záměrem obnovit diskusi o přeshraniční spolupráci mezi JMK a Dolním Rakouskem. Uvedl, že pociťoval výrazné oslabení přeshraničního dialogu a určité ztráty zájmu samospráv a dalších subjektů o řešení problémů na společné hranici. Nabídl všestrannou pomoci při projednávání nastavení podmínek pro obnovu EUPO. 

Dr. Gašpar vysvětlil záměry, které vedly vedení JMK k restartování EUPO v novém období a s novými partnery a filozofií spolupráce. K. Wilfing se zájmem si vyslechl předpokládaný harmonogram při postupu příprav EUPO s tím, že uvítal možnost podpisu Politické deklarace o přeshraniční spolupráci Jihomoravského kraje, trnavské župy a jasně definované části Dolního Rakouska koncem září 2021, např. právě v Poštorné jako symbolu, kde se konalo mnoho důležitých jednáních o přeshraničních záležitostech v EUPO. Taktéž podporuje výstavu fotografií i dokumentů týkajících se vzniku EUPO, přičemž pověřil H.Hansyho, aby poskytl dostupné materiály z dolnorakouského archívu EUPO a aktivně spolupracoval s V. Gašparem na této akci.