Dotační servis

Grantový kalendář

informace o grantových příležitostech a vyhlášených dotacích zaměřený na municipality v Jihomoravském kraji, vychází 1x měsíčně
https://www.rrajm.cz/grantovy-kalendar

 

Dotační rozcestník

na stránkých Regionálních informačních servisů (RIS) provozovaných Centrem pro regionální rozvoj (CRR)
www.risy.cz/cs/dotace