Členství v SOM JM

  • vůli stát se členem SOM JM vyjádří obec schválením členství zastupitelstvem obce a podáním písemné přihlášky (formuláře ke stažení)
  • nově vstupující obce do SOM JM platí vstupní poplatek ve výši 1,- Kč na obyvatele
  • roční členský poplatek činí 1,- Kč na obyvatele
  • o členství obce v SOM JM rozhoduje správní rada SOM JM