Archiv článků

Mimořádné zasedání Valné hromady SOM JM v Hodoníně

24.11.2021 15:38
V úterý 23. 11. 2021 se konala v Hodoníně Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy. Organizace, která zahrnuje obce Jihomoravského kraje s počtem obyvatel přes 600 tisíc, udělala včera jedno z klíčových rozhodnutí své existence. Přejmenovala se na Euroregion Pomoraví a...

FMP Rakousko-Česká republika - poslední uzávěrka

15.11.2021 09:54
POSLEDNÍ 14. uzávěrka přijímání žádostí do FMP bude 31. 1. 2022, 14.00 hodin. Bližší informace naleznete zde.

V Kunštátě o Kunštátu - čtvrté autorské čtení z publikace člena SOM JM

08.11.2021 09:00
Dne 6. listopadu 2021 se uskutečnilo další pokračování autorského čtení, které je společným projektem SOM JM a Knihovny Jiřího Mahena v Brně.  Tentokrát čtení hostilo město Kunštát, kde se organizace ujala Městská knihovna a Divadelní soubor LMD. Akce proběhla ve dvou částech, v knihovně,...

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku RRA JM

03.11.2021 08:35
Láká vás podílet se na rozvoji jižní Moravy? RRAJM - Regionální rozvojová agentura jižní Moravy hledá ředitele nebo ředitelku. Na starosti bude mít rozvoj regionu, přeshraniční spolupráci nebo podporu inovací. Uzávěrka přihlášek je 8. listopadu, tak neváhejte. Regionální rozvojová...

Autorské čtení v Kunštátu

18.10.2021 10:23
V sobotu 6. 11. 2021 se uskuteční čtvrté autorské čtení v Městské knihovně Kunštát (nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát). Program začne od 15:00 prohlídkou nástěnných maleb Víta Ondráčka a od 16:30 bude následovat program v Kulturním domě, kde proběhne vernisáž stálé výstavy...

Mimořádná Valná hromada SOM JM

14.10.2021 20:16
Vážení členové SOM JM, Správní rada SOM JM svolává mimořádnou Valnou hromadu členů SOM JM. Zasedání se uskuteční dne 23. 11. 2021 v 9:45 hod. v Hodoníně.  Nejdůležitějším bodem jednání bude změna názvu SOM JM na Euroregion Pomoraví a výše členského příspěvku od 1. 1....

Osobnost NNO JMK 2021

07.10.2021 17:02
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje z. s. vyhlašuje 7. ročník ankety Osobnost NNO JMK 2021 pod záštitou primátorky Statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.  Podrobné informace naleznete zde.

Mimořádné zasedání Valné hromady SOM JM

23.09.2021 09:14
Vážení členové SOM JM, na základě rozhodnutí Správní rady SOM JM bude svolána mimořádná schůze Valné hromady členů SOM JM. Zasedání by se mělo uskutečnit ve druhé polovině listopadu 2021 v Hodoníně. Podrobný program jednání spolu s pozvánkou vám bude doručen elektronicky nejpozději 15dní před...

Nové výzvy na předkládání projektových žádostí z FMP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

16.09.2021 13:25
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 6. 9. 2021 byly vyhlášeny výzvy na předkládání projektových žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovensko-Česká republika. Jedná se o výzvy v rámci investiční priority 11b...

České euroregiony podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

28.07.2021 12:25
Předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny podepsali ve středu odpoledne v Severočeském muzeu v Liberci Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Hejtman Martin...