Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Sdružení obcí a měst jižní Moravy (dále SOM JM) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jižní Moravy. Jeho zakladatelé jsou k založení vedeni myšlenkou, že jižní Morava je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na jižní Moravě, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita jižní Moravy jako celku.

Sdružení obcí a měst jižní Moravy je partnerem orgánů státní správy a samosprávy pro regionální rozvoj, zejména:

 • Jihomoravský kraj
 • Krajská hospodářská komora jižní Moravy
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR

SOM JM je střechová instituce pro sběr a rozpracování podnětů v oblasti regionálního rozvoje a vnějších vztahů v koordinaci s Jihomoravským krajem.

SOM JM má zavedené mechanismy fungování, má vytvořenou fungující strukturu reprezentující více než 650 tis. obyvatel na jižní Moravě a opírá se o zázemí RRA JM.

SOM JM nabízí obcím:

 • možnost podílet se na rozvoji regionu jižní Moravy vstupem do SOM JM
 • komplexní služby při řešení individuálních projektů obcí a mikroregionů
 • informační a poradenské zázemí v oblasti dotačních titulů a grantů
 • ekonomické poradenství (studie proveditelnosti, poradenství o dotacích rozvojové strategie)
 • podpora investorů a místních dodavatelů
 • marketingové služby
 • zapojení do projektů přeshraniční spolupráce s Rakouskem i Slovenskem
 

 

___________________________________________________________________

počet návštěv

Aktuality

Soutěž "Region mého srdce, Jihovýchod"

18.11.2013 10:32
Vážení členové SOM JM, dovolujeme si Vás s radostí informovat o spuštění webové soutěže Regionální...

Valná hromada SOM JM 2013

22.03.2013 10:39
Valná hromada SOM JM se v roce 2013 konala dne 21. 3. 2013 v Břeclavi. Usnesení a zápis z VH SOM JM...

Vítejte na našem novém webu

15.10.2012 09:49
Spustili jsme novou internetovou prezentaci. Budeme Vás informovat o připravovaných i...

FMP - Zhodnocení a výzvy pro další období

10.03.2012 10:39
Doporučujeme ke shlédnutí výsledky průzkumu vnímání přínosu FMP a preference zaměření v budoucím...

Konference k budoucí podobě FMP

02.03.2012 00:00
Dne 2. března 2012 se uskutečnilo v Břeclavi-Poštorné setkání se zástupci Evropské komise,...

Valná hromada SOM JM

01.03.2012 14:52
Valná hromada SOM JM v roce 2012 se koná dne 22. 3. 2012 od 14:45 hod. v Břeclavi....

Strategie pro nové programovací období 2014 - 2020

15.10.2011 14:00
Strategie pro nové programovací období 2014 - 2020. SOM JM se jako partner Úřadu regionální rady...