Archiv článků

Semináře pro žadatele do FMP ČR/Rakousko

11.01.2018 07:52
Před 3. uzávěrkou sběru projektových žádostí do FMP ČR/Rakousko proběhnou dva semináře pro žadatele a to: 13. 2. 2018 - seminář v Mikulově – pozvánka 15. 2. 2018 - seminář v Brně  - pozvánka Bližší informace v přiložené pozvánce nebo...

SOM JM navázala spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně

14.12.2017 13:47
Na slavnostním jednání dne 14. 12. 2017 podepsal předseda Správní rady SOM JM Mgr. Jiří Janda a ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Ing. Libuše Nivnická Smlouvu o partnerství, která přispěje k lepší prezentaci obcí z jižní Moravy, prostřednictvím propagace publikací a následných...

Připojení SOM JM k evropské platformě peri-urbánních regionů PURPLE

14.12.2017 13:44
Dne 14. 12. 2017 podepsal předseda Správní rady SOM JM Mgr. Jiří Janda peri-urbánní chartu. Cílem této charty je rozšíření povědomí o problematice peri-urbánních oblastí, tj. těch oblastí, které se nacházejí v blízkosti velkých měst. Charta podporuje zlepšení kvality života v těchto...

3. uzávěrka - Fond malých projektů Rakousko - Česká republika

11.12.2017 08:07
Dne 23. 3. 2018 ve 14:00 proběhne 3. uzávěrka sběru projektových žádostí na RRAJM. Více informací o Fondu malých projektů naleznete zde: http://rrajm.cz/fond-malych-projektu. Konzultace je možné si domluvit zde: Ing. Lucie Karpíšková správce Fondu malých projektů Regionální rozvojová agentura...

Fond malých projektů OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika

14.08.2017 07:52
Dne 14. června 2017 byl zahájen Fond malých projektů! Od tohoto dne je možné zaregistrovat projektovou žádost či si domluvit konzultaci projektového záměru. 1. uzávěrka sběru projektových žádostí proběhla 18.9.2017 14:00 na RRAJM. Více informací o Fondu malých projektů naleznete zde:...

Osobnost NNO JMK 2017

26.06.2017 10:03
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. vyhlásila letos třetí ročník ankety Osobnost NNO JMK 2017, která oceňuje práci lidí zapojených v neziskovém sektoru Jihomoravského kraje a klade si za cíl zviditelnit jejich nezastupitelné místo v širokém spektru nabídky...

Tisková zpráva z jednání Valné hromady SOM JM

09.03.2017 14:33
V zasedací místnosti zastupitelstva města v Hodoníně probíhá zasedání Valné hromady Sdružení obci a měst Jižní Moravy.  Valná hromada přivítala na úvod předsedu SMO ČR Františka Lukla, se kterým projednala možnosti a témata společně činnosti sdružení i svazu.  VH uložila orgánům SOM...

Konference „Smart Region – Smart City“

13.02.2017 13:53
Vážení představitelé obcí a měst, žijeme v 21. století, v době progresivního technologického pokroku, kdy stále důležitější je, aby obce a města používala a svým občanům nabízela chytrá technologická řešení, která jim zjednoduší a zpříjemní život. Proto si Vás dovolujeme pozvat na velmi zajímavou a...

Zasedání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy

13.02.2017 10:50
Zasedání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy se uskuteční ve čtvrtek  9. března 2017 od 09:45 hod. v Hodoníně na Městském úřadu. Návrh programu zasedání:  1. Zahájení  2. Informace o stavu členské základny  3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání VH 17. 3....

Hledá se ÚČETNÍ pro Fond malých projektů!!

08.02.2017 14:23
Do našeho týmu RRA JM hledáme kolegu / kolegyni na pozici: Účetní pro Fond malých projektů. Více informací zde.  Pokud se chcete stát členem našeho týmu, zašlete svou nabídku formou strukturovaného životopisu spolu s motivačním dopisem elektronicky na: lucie.karpiskova@rrajm.cz; a to...